Reklamačný poriadok

 Reklamačné podmienky pre E-shop a veľkoobchod SERA SK,sro.

Technické zariadenia.
Expedovaný tovar z E-shopu, ako i z veľkoobchodu SERA SK odpovedá technickým podmienkám výrobcu. Je kompletný včítane faktúry, návodov na používanie a záručných listov (ak sú priložené od výrobcu alebo SK preklady).

Štandardná záručná doba je 24 mesiacov od zakúpenia.  Reklamovať možno len výrobné a materiálové vady. Nemožno reklamovať bežné opotrebenie, mechanické poškodenia, spotrebný materiál, zákaznícke modifikácie, použitie zariadenia na iné, ako v návode na používanie určené, účely. Reklamačné podmienky sú súčasťou každého návodu na používanie. Návody na používanie sú tiež zverejnené na www.sera.sk.

Reklamačná závada sa rieši opravou alebo výmenou vadného dielu alebo celého zariadenia.

Výnimky z reklamačnej doby:

  • Sveteľné zdroje: žiarovky, žiarivky, UV-C lampy  považuje výrobca za spotrebný materiál.  Životnosť je veľmi závislá od spôsobu používania. Výrobná vada sa prejaví veľmi rýchlo, väčšinou v priebehu niekoľkých dní. Neskoršie závady sú následkom iných vplyvov (časté zapínanie a vypínanie, nesprávny predradník u žiariviek – amatérsky vyrobené svietidlá, kolísanie el. prúdu a pod).  Napriek tomu výrobca akceptuje výmenu do 3 mesiacov od zakúpenia. Po tomto termíne nemožno reklamácie uznať.  Podrobnosti -  viď návody na používanie. Pri mechanickom poškodení záruka zaniká.
  • Sveteľné zdroje LED – výrobca ručí 24 mesiacov za predpokladu, že boli používané v zariadení od výrobcu.  Za LED moduly použité v  zariadeniach a napájacích zdrojoch iných výrobcov nemožno ručiť. Pri mechanickom poškodení záruka zaniká.
  • pH elektróda  12 mesačná záruka. Viď návod na používanie. Pri mechanickom poškodení záruka zaniká.

Krmivá, liečivá a prípravky na úpravu vody, pochúťky.
Zásadne tieto výrobky po otvorení originálneho obalu nemožno reklamovať. Taktiež nemožno reklamovať výrobky po expirácii pokial je na dóze pečiatka, výrobky označené len číslom šarže majú minimálnu trvanlivosť 10 rokov. Výrobky treba tiež správne skladovať - viď návody na používanie. Za mechanické poškodenia alebo zníženie kvality nesprávnym skladovaním  výrobca neručí.  

Mrazené krmivá, živé krmivá, akváriové rastliny nemožno reklamovať.

Postup pri reklamácii
Reklamováný predmet je potrebné poslať na adresu:

SERA SK  s.r.o, Bratislavská 3A, 900 24 Veľký Biel
Ak použijete kurierskú službu, ako kontakt dajte tel: 0905 600 667

Je povinnosťou zákazníka (alebo VO zákazníka) prepravovaný reklamovaný tovar vhodne zabezpečiť proti strate alebo poškodeniu. Riziko v tomto prípade znáša zákazník v plnej miere.

Reklamáciu možno doručiť i osobne na odberné miesta (naše predajne). Kontakty a predajná doba viď: http://www.sera.sk/kontakt.xhtm

Reklamácie poslané formou “na dobierku“ neakceptujeme.

Pre uplatnenie reklamácie je podstatný dátum predaja vyznačený na faktúre. Ak je ako doklad o kúpe vystavený doklad z registračnej pokladne na termopapieri, tento treba skladovať v tme, lebo nečitateľný doklad nemožno akceptovať.  S reklamovaným predmetom treba poslať originál alebo kópiu faktúry a čo najpresnejší popis závady. Tak isto kontaktné údaje zákazníka (presná poštová adresa, telefon,  E-mail).

V prípade neoprávnenej reklamácie náklady znáša zákazník v plnom rozsahu. V prípade oprávnenej reklamácie náklady na odoslanie predmetu znáša zákazník  a náklady na vrátenie predmetu zákazníkovi  SERA SK s.r.o.

Po prijatí reklamovaného predmetu bude zákazníkovi vydané potvrdenie o prijatej reklamácii.

Doba na vybavenie reklamácie
Oprávnené reklamácie vybavujeme okamžite. Čím skôr nám reklamovaný predmet spolu s potrebnou dokumenáciou pošlete, tým skôr bude reklamácia vybavená.

Kategórie