phosvec-clear

EAN
Balenie
Cena s DPH Cena bez DPH
Poznámka
4001942033916
50 ml
3,27 € 2,73 €
na 200 l vody
-+
4001942033909
100 ml
5,40 € 4,50 €
na 400 l vody
-+
4001942033923
250 ml
11,60 € 9,67 €
na 100 l vody
-+
4001942033947
500 ml
18,20 € 15,17 €
na 200 l vody
-+
4001942033954
2,5 litra
56,50 € 47,08 €
na 10 000 l vody
-+
4001942033961
5 litrov
98,90 € 82,42 €
na 20000 l vody
-+

phosvec-clear


Pozor! obsahuje 12%heptahydrát chloridu lantanitého. Môža vyvolať alergickú  kožnú reakciu. Spôsobí tiež vážne poškodenie zraku. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Ak trba vyhľadať lekársku pomoc, predložte  obal alebo štítok.

Minerálny ako i odumretý organický materiál  môžu zapríčiniť zakalanie vody. Tiež môžu zapríčiniť zvýšenie koncentrácie fosfátu vo vode. Fosfát je primárnou živinou rias. sera phosvec-clear viaže zákal, odstraňuje prebytočný fosfát  a tým brání rastu rias.

  • odstraňuje minerálny zákal
  • odstraňuje fosfát
  • vytvára priezračnú  čistú vodu
     

Návod na použitie:
Nepoužívať ak je karbonátová tvrdosť vody menej aako 6°dkH – nebezpečie prudkého zvýšenia kyslosti vody!  V takom prípade najprv upravte karbonátovú tvrdosť pomocou sera kH/pH plus podľa návodu.

Dávkujte 5 ml sera phosvec-clear na 20 litrov vody. Pomocou jemnej filtrácie napr sera filter wool pohodlne odstránite vyzrážané častice z vody. Ak treba i zo dna, použite sera odkaľovač. Dobre vzduchujte!

Chráňte pred deťmi a domácimi zvieratami!

Späť

Maloobchod

pri nákupe potrieb pre akvaristiku nad 50 €, dostanete grátis Nitrit-mínus 50ml alebo

pri nákupe potrieb pre akvaristiku nad 100 € dostanete Nitrit-mínus 250ml grátis

Veľkoobchod

pri nákupe nad 200 € (bez DPH) dostanete Nitrit-mínus 50ml -1x a 250ml -1x grátis

Kategórie