NO2 nitrit test

EAN
Balenie
Cena s DPH Cena bez DPH
Poznámka
4001942044103
1 sada
11,43 € 9,53 €
2 x 15 ml
-+

NO2 nitrit test

určenie obsahu jedovatého nitritu v akváriu (sladkovodnom i morskom). Výdatnosť na cca 75 meraní.
 

Pozor: Reagent č. 1 obsahuje chlorovodík  (11,6  %), dráždi pokožku. Spôsobuje vážne podráždenie očí. a dýchacích orgánov. Ak je treba lekársku pomoc, predložte obal alebo štítok z výrobku. Pri styku s pokožkou - omývajte veľkým množstvom vody. Pri podráždení pokožky - vyhľadajte lekársku pomoc. Ak dôjde k zasiahnutiu očí - oči niekoľko minút intenzívne vyplachujte vodou, ak používate, vyberte kontaktné šošovky (ak sa dajú jednoducho vybrať) a pokarčujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte neprístupné deťom a domácim zvieratám. Prázdny obal možno likvidovať v komunálnom odpade.

Popis:
Pre ryby jedovatý nitrit vzniká v akváriu  a jazierku ako medziprodukt pri rozklade  výkalov rýb a nečistôt. Príliš vysoký obsah  nitritu ohrozuje  ryby v akváriu a v jazierku.
Nitrifikačné bakterie  v akváriovom biologicky fungujúcom filtri aktivovanom pomocou sera bio nitrivec  (u nových, alebo po čistení filtra sera filter biostart), sera aquatan a sera marin bio reefclear  v morských akváriách, alebo sera koi protect a sera pond bio nitrivec, sera pond filter biostart  (záhradné jazierka)  nitrit rozložia a neutralizujú. Nový produkt 2019 sera Nitrit-minus

Preto je odporúčané pravidelne kontrolovať obsah ammonium/amoniak - NH3/NH4 a nitritu - NO2 vo vode.

Návod na použitie:
Flaštičky s tekutými reagentmi treba pred použitím zatrepať.  Po odliatí potrebného množstva reagentu treba fľaštičky okamžite dôkladne zatvoriť a nepomýliť si uzávery.

  1. kyvetku viac razy naplňte a prepláchnite testovanou vodou, potom naplňte po rysku 5 ml a z vonkajšej strany otrite do sucha.
  2. Pridajte 5 kvapiek reagentu 1, nasaďte viečko a  kyvetkou zatrepte aby sa tekutina dobre premiešala.
  3. Pridajte 5 kvapiek reagentu 2, nasaďte viečko a s kyvetkou mierne potraste. Potom viečko snímte.
  4. Po 5-tich minutách porovnajte farbu s farebnou stupnicou. Položte kyvetku  na biele miesto farebnej stupnice, pri dennom svetle (nie na priamom slnku) pozrite zhora a porovnajte s odpovedajúcou farbou na stupnici. Neodporúčame porovnávať pri umelom svetle, nakoľko umelé svetlo skresľuje farby.

Čistenie: kyvetky umývajte pod tečúcou vodou.

Tabuľka  kvality vody :

NO2 situácia, opatrenia
5,0 mg/l vysoko jedovatá, okamžite vymeňte časť vody ako je v predošlom popísané
1,0 mg/l nebezpečná, vymeňte časť vody ako je v predošlom popísané
0,5 mg/l škodlivá, vymeňte časť vody ako je v predošlom popísané
0,3 mg/l prijateľná kvalita vody
0<0,1 mg/l dobrá

 

Skladovať na chladnom a tmavom mieste! Chráňte pred  deťmi a domácimi zvieratami!

 

Späť

Maloobchod

pri nákupe potrieb pre akvaristiku nad 50 €, dostanete grátis Nitrit-mínus 50ml alebo

pri nákupe potrieb pre akvaristiku nad 100 € dostanete Nitrit-mínus 250ml grátis

Veľkoobchod

pri nákupe nad 200 € (bez DPH) dostanete Nitrit-mínus 50ml -1x a 250ml -1x grátis

Kategórie