NH4/NH3 ammonium/ammonia - test

EAN
Balenie
Cena s DPH Cena bez DPH
Poznámka
4001942049108
1 sada
14,99 € 12,49 €
3 x 15 ml
-+

NH4/NH3 ammonium/ammonia - test

určenie ceľkovej koncentrácie ammonia a ammoniaku vo vode, pričom koncentráciu jedovatého ammoniaku NH3 určíme podľa hodnoty pH  z priloženej tabuľky. Sladká i morská voda  -  výdatnosť na 60 testov

Pozor!
Reagent 3 obsahuje hydroxid sodný. Spôsobuje ťažké poleptania. Reagent držte pod zámkom a neprístupný deťom. Pri práci používajte ochranné rukavice. Ak sa dostane do očí - okamžite ich vymývajte vodou, konzultujte s lekárom. Pri akejkolvek nevolnosti, vyhľadajte lekársku pomoc zoberte si so sebou obal alebo štítok z výrobku.

Vysoké hodnoty ammonia signalitzujú, že v akváriu je porušená biologická rovnováha, že sa zdecimovala kolónia čistiacích bakterií alebo sa ešte nedostatočne rozrástla vo filtri. Mimoriadne je nebepečný ammoniak NH3, ktorý vzniká z ammonia pri hodnote pH nad 7. Pričom už koncentrácia ammoniaku 0,02 mg/liter  má za následok trvalé poškodenie žiaber rýb. Kritická je situácia v biotopoch Tanganika a morských,  kde je potrebná vyššia hodnota pH.  Preto je potrebné merať i hodnotu pH. Na vyhodnotenie slúži tabuľka.

V akútnych prípadoch pomôže sera toxivec a je odporúčané povzbudiť aktivitu čistiacích bakterií vo filtri pomocou sera bio nitrivec, v jazierkách sera pond bio nitrivec a v morských akváriách sera marin bio reefclear.

Návod na použitie:

Flaštičky s tekutými reagentmi treba pred použitím zatrepať.  Po odliatí potrebného množstva reagentu treba fľaštičky okamžite dôkladne zatvoriť a nepomýliť si uzávery.

  1. kyvetku viac razy naplňte a prepláchnite testovanou vodou, potom naplňte po rysku 10 ml (sladká voda), alebo 5 ml (morská) voda)  a  z vonkajšej strany otrite do sucha.
  2. Pridajte 8 kvapiek reagentu 1, kyvetku uzatvorte plastovým viečkom a mierne s ňou potraste aby sa tekutina dobre premiešala
  3. Snímte viečko, pridajte 6 kvapik reagentu 2, nasaďte viečko a s kyvetkou mierne potraste.
  4. Snímte viečko, pridajte 6 kvapiek reagentu 3, nasaďte viečko a s kyvetkou mierne potraste, potom opäť viečko snímte.
  5. Po 5-tich minutách porovnajte farbu s farebnou stupnicou. Položte kyvetku na biele miesto farebnej stupnice, pri dennom svetle (nie na priamom slnku) pozrite zhora a porovnajte s odpovedajúcou farbou na stupnici. Neodporúčame porovnávať pri umelom svetle, nakoľko umelé svetlo skresľuje farby. Pre sladkú vodu odčítajte hodnoty v riadku “a“ pre morskú v riadku “b“.
  6. Nameranú hodnotu porovnajte s hodnotou pH v nasledujúcej tabuľke a určite množstvo a toxicitu amoniaku.
  7. Skladovať na chladnom a tmavom mieste! Chráňte pred  deťmi a domácimi zvieratami!
Nameraná hodnota
(NH4 mg/l)
pH
7,0  7,5 8,0 8,5 9,0
0,5 0,003 0,009 0,03 0,08 0,18
1,0 0,006 0,02 0,05 0,15 0,36
2,0 0,01 0,03 0,11 0,30 0,72
5,0 0,03 0,09 0,27 0,75 1,80
10,0 0,06 0,17 0,53 1,51 3,6
  skutočný obsah amoniaku NH3 v mg/l
neškodné škodlivé po dlhšom období akútne nebezpečné

Späť

Maloobchod

pri nákupe potrieb pre akvaristiku nad 50 €, dostanete grátis Nitrit-mínus 50ml alebo

pri nákupe potrieb pre akvaristiku nad 100 € dostanete Nitrit-mínus 250ml grátis

Veľkoobchod

pri nákupe nad 200 € (bez DPH) dostanete Nitrit-mínus 50ml -1x a 250ml -1x grátis

Kategórie