sera Nitrit-minus - okamžitá pomoc na zníženie jeho koncentrácie

sera Nitrit-minus - okamžitá pomoc na zníženie jeho koncentrácie

Nitrit  (NO2) je jedna z najnebezpečnejších látok, ktoré môžu prirodzenou cestou vznikať v akváriu. Hlavne v zábehovej fáze nového akvária, po  liečbe rýb, po výmene vody, teda vtedy ak sa  v akváriu zníži počet užitočných nitrifikačných baktérií alebo v ešte nezabehnutom akváriu sa  nerozmnožili do dostatočného počtu.  Vtedy sa môže koncentrácia nitritu nebezpečne prudko zvýšiť.. Pre takéto prípady v laboratóriách sera vyvinuli Nitrit-minus - inovácia, ktorá pomôže v prípadoch akútneho zaťaženia už i jedna dávka zníži koncentráciu nitritu až o 1,5 mg/l. sera Nitrit-minus premení jedovatý nitrit na organické aminy,  ktoré sú potom využité baktériami. sera Nitrit-minus  je veľmi dobre znášaný okrasnými rybami, bezobratlovcami ako i rastlinami.

V zabehnutom akváriu sa o premenu jedovatého nitritu na neškodný nitrát postarajú filtračné baktérie ale ak je ich množstvo znížené (výmena vody, liečenie..) alebo v novom akváriu v tzv. zabiehajúcej fáze kedy je ešte týchto baktérií málo (kritická situácia hlavne v období  medzi 5. – 15. dňom) nastane prudké zvýšenie jeho koncentrácie - nitrit peak (symptom novej nádrže). Pochopiť teda obeh dusíka – ktorý začína nitrit-peakom je potrebné, aby bolo možné akvárium dlhodobo úspešne prevádzkovať.

Fungujúci vs. narušený obeh dusíka
Amoniak (NH3) a Amonium (NH4) vznikajú v akváriu zo zvyškov rastlín, potravy výkalov rýb a ostatných organických substancií. Amoniak je pritom vysoko jedovatý. pH hodnota je určujúca na to, koľko amonia sa premení na amoniak: pri hodnote pH nad 7 sa premieňa neškodné amonium na jedovatý amoniak. Normálne amonium  ako i amoniak nitrosomonas sú filtračnými baktériam premenené na nitrit a ten je opäť nitrifikačnými baktériami premenený na výživu pre rastliny nitrát. Baktérie, ktoré odbúrávajú nitrit ale potrebujú pre svoj rozvoj dlhší čas ako baktérie odúrávajúce amonium. Preto v zabiehajúcom sa akváriu dochádza k zvýšeniu koncentrácie nitritu. Taká situácia ale môže nastať i v zabehnutom akváriu ak z nejakej príčiny bola kolónia týchto baktérií poškodená – veľká výmena vody, čistenie filtra, liečivá a pod.

Obeh dusíka v dobre zabehnutom akváriu.

1. Organické substancie
2. Amoniak/Amonium
3. Nitrit
4. Nitrát
5. Filtračné baktérie

 

Obeh dusíka v zabiehajúcej fáze akvária.

1. Organické substancie
2. Amoniak/Amonium
3. Nitrit
4. Nitrát
5. Filtračné baktérie

 

Obeh dusíka  v zabiehajúcej fáze so sera Nitrit-minus:


1. Organické substancie
2. Amoniak/Amonium
3. Nitrit
4. Nitrát
5. Filtračné baktérie
6. so sera Nitrit-minus
7. Organické aminy

 

sera Nitrit-minus proti zvýšeným hodnotám nitritu

Ak je predpokladaný vznik nitrit-peaku (napríklad  v novom akváriu) možno preventívne nasadiť sera Nitrit-minus  aby sa predišlo nebezpečnému zvýšenie koncentrácie nitritu. Pravideľná kontrola koncentrácie nitritu nám ukáže či je už nebezpečie vzniku nitrit-peaku za nami. Obecne je ale kontrola kvality vody odporúčaná, aby sme včas rozpoznali zmeny a mohli včas reagovať.

Pri akútnom zvýšení koncentrácie nitritu je sera Nitrit-minus dobrým riešením, pretože okamžite zníži koncentráciu nitritu  až o 1,5 mg/l. V prípade potreby možno dávkovanie opakovať až 5 krát.

 

 

Kategórie