Revolúcia v boji s riasami v sladkovodnom akváriu

Revolúcia v boji s riasami v sladkovodnom akváriu

Doteraz používané chemické prostriedky  proti  riasám obsahovali ťažké kovy ako meď  čo zaťažovalo životné prostredia prakticky na neobmedzený čas a výrazne ohrožovalo zdravie vodných živočíchov. Tak isto prostriedky obsahujúce monolinuron ako alternatíva treba považovať za škodlivé akvarijnému prostrediu. Podľa nariadenia EU z roku 2000 (2000/233/EG) je zakázané používať monolinuron ako herbicid.

Rešpektujúc regulácie EU, prostriedky na boj protio riasám na chemickej báze nie sú riešenie. V sera laboratóriách sa vydali úplne novou cestou riešiť tento problém biologicky vyvinuli produkty:

sera siporax algovec Profesional
sera algovec UV

sera siporax algovec Profesional
sera predstavuje unikátny prístup k riešeniu problémov s riasami biologickou cestou. sera siporax algovec Professional  v póroch siporaxu obsahuje kolóniu bakterií  v stabilnej forme. Tieto pri styku s vodou začnú „pracovať“ a rýchlo sa rozmnožia. sera siporax (svetová jednička medzi filtračnými médiami) s obrovskou osidlovacou plochou je ideálne prostredie pre tieto bakterie. Bakterie vlastne predstavujú potravinovú konkurenciu riasám, lebo z vody odoberajú fosfát -  základnú živinu pre riasy. Takto sa výrazne obmedzí rast rias až kým sa úplne nezastaví. Rastu rias môžno zabrániť tiež pri preventívnom použití prípravku.
Výrazný úbytok rias možno pozorovať už po dvoch hodinách.
Neaktivované bakterie v prípravku sú veľmi stabilné, takže nový nepoužitý siporax algovec Professional možno dlhý čas skladovať bez stráty účinnosti dokonca i rôznych klimatických podmienkách.

Účinnosť tohto prípravku možno jednoducho odskúšať, vložte sera siporax algovec Professional do akvária silno zariaseného a a pozorujte doslova viditeľný úbytok rias, tiež môžete použiť sera PO4 test na porovnanie zníženia koncentrácie fosfátov vo vode.

sera siporax algovec Professional by sa mal obnovovať približne po mesiaci aby sa obnovila kolónia bakterií. Je ideálne ponechať starý sera siporax algovec Professional v akváriu ako vysokoúčinné biloogické filtračné médium.
Alternatívne možno použiť i sera phosvec clear ako podporný prostriedok pre bakterie.
Keďže bakterie žijú v póroch siporaxu, nie sú ohrozené UV-C  žiarením v UV čističoch.
Ďalšie zvýšenie efektivity pôsobenia dosiahneme kombináciou so sera siporax bio active Professional vo filtri. Oba prostredky ideálne spolupracujú a vytvárajú dlhodobé kvalitné vodné prostredie pre živočíchy i rastliny.

sera algovec UV - popis

Poznámka
Čoskoro bude k dispozícii i sera siporax pond algovec Professional v  balení 1 kg na 6000 l jazierkovej vody (tiež so sieťkou na lepšiu manipuláciu a umiestnenie vo filtri).

Kategórie